மலச்சிக்கல் போக

13/10/2015 vegam news 0

நார்த்தம் பழம் எலுமிச்சை வகையைச் சார்ந்தது. இதன் பழங்கள் பெரிதாக அளவில் காணப்படும்.